Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ddlinh/domains/hoc3dsumo.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/postman-smtp/Postman/PostmanOAuthToken.php on line 45

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ddlinh/domains/hoc3dsumo.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/postman-smtp/Postman/PostmanOAuthToken.php on line 46

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ddlinh/domains/hoc3dsumo.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/postman-smtp/Postman/PostmanOAuthToken.php on line 47

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ddlinh/domains/hoc3dsumo.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/postman-smtp/Postman/PostmanOAuthToken.php on line 48
Hướng dẫn xử lý hậu kỳ Photoshop-The Lake Lugano House - SumoDesign

Hướng dẫn xử lý hậu kỳ Photoshop-The Lake Lugano House

Đây là các giai đoạn chính trong quá trình xử lý hậu kỳ bằng Photoshop:

  1. Tổng hợp tất cả các layer render element.
  2. Sửa lỗi render bằng file RAW
  3. Cân chỉnh màu – Color correction.
  4. Điều chỉnh ánh sáng.
  5. Các hiệu ứng màu sắc.
  6. Các hiệu ứng nhiếp ảnh(hoàn thiện bức ảnh).

Web

Hình render gốc (file .exr), tách background

Web

Chọn Background phù hợp

Web

Điều chỉnh các thành phần

Web

Hiệu chỉnh màu sắc

Web

Tăng sáng Level và Brightness

Web

Color Vision and Effects 1

Web

Final

Biên soạn: SumoD

Nguồn: http://www.ronenbekerman.com/

16:36 02/06/2016