3d max script IES Vrayiespresets

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một script hữu ích giúp chúng ta chiếu sáng với VrayIes dễ dàng hơn và nhanh hơn. Đó chính là Vray IESpreset

Tên tác giả: Thuyet Nguyen

Phiên bản: 1.0

Cập nhật: 18/06/2012

Các tính năng chính:


  • Gán nhanh 30 IES để chúng ta có thể lựa chọn
  • Load các IES từ 1 folder có sẵn
  • Thay đổi các thông số IES hoặc Vraylight theo nhóm hoặc các đối tượng đơn lẻ
  • Tạo ánh sáng IES nhanh từ 1 hình khối (vd plane)
  • Tạo nhanh camera VrayPhysical từ khung nhìn Perspective

Cài đặt:

  • Giả nén và copy tất cả vào folder Script. Run script VrayIES_presets.ms hoặc rê chuột thả vào viewport của 3d max.
  • Đưa thanh công cụ VrayIES_preset ra ngoài màn hình để dễ sử dụng: Customize/Customize User Interface/Toolbar/New đặt tên cho tab mới (vd IES) . Sau đó, trong phần Category chọn Soda4xu scripts và rê thả VrayIES presets vào tab IES mới tạo. Run it!!
  • Thích hợp với các bản max từ 2010 trở đi

Download : link 1 hoặc link 2

13:46 23/05/2016