Hệ thống phím tắt học 3d max

Sau đây là các phím tắt giúp chúng ta học 3ds max nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sử dụng phím tắt luôn là cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian trong quá trình dựng hình (modeling)

Những phím tắt với nền màu vàng (yellow) là mặc định của 3ds max, nền màu xanh da trời (cyan) là các phím tắt tôi hay dùng

Vertexs shortcuts

Edges shortcuts


Borders shortcuts

Polygons shortcuts

Elements shortcuts

Edit Geometry shortcuts

Main toolbar shortcuts

Download danh sách shortcuts này tại đây

Cách cài đặt shortcuts tùy theo ý mình

Vào menu Customize>Customize User Interface>Write Keyboard Chart, cho phép bạn kết xuất tất cả các lệnh tắt mặc định của 3ds max ra thành 1 file text (MaxStartUI.kbdx.txt)


Để thay đổi lệnh tắt, trước tiên các bạn chọn các mục trong GROUP và CATEGORY, click chọn các mục trong ACTION, điền phím tắt vào Hotkey và chọn Assign, phím tắt này sẽ phát huy tác dụng.

Biên dịch bởi SumoD

Nguồn: http://giancr.com/

06:19 08/03/2016