Adaptive lights là gì?

Các bạn đã test 1 option mới của Vray 3.5 – Adaptive lights chưa?, các bạn đã hiểu rõ tính năng của nó?, ứng dụng của nó vào trường hợp nào?

Nghe quảng cáo Adaptive light render nhanh lắm với cảnh có nhiều ánh sáng, phải vậy chăng?

city_cafe_share

Tìm Adaptive lights ở đâu? -> F10 -> Tab Vray/Global switches -> Default/Advance

max2016_34003_globalSwitches_advancedUI

Cùng chung với Adaptive lights (mặc định) còn có 2 lựa chọn khác là Full light evaluationUniform Probabilistic

Trước tiên tôi muốn nhấn mạnh với các bạn 1 điều rằng: 3 option này dùng để tính toán ánh sáng với những cảnh có nhiều nguồn sáng (khoảng trên 20)

Đối với 1 cảnh có quá nhiều nguồn sáng vd: đèn nhấp nháy, đèn cây thông Noel v…vv… (thường thì tôi rất ít gặp những scene như vậy). Trong khi phiên bản 3.0 đơn giản tính toán ánh sáng chỉ với Probabilistic Lights, còn trong phiên bản 3.5 này có phương pháp tính toán cải tiến hơn – Adaptive lights

Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy xem những hình ảnh minh họa dưới đây để biết sự khác biệt giữa các lựa chọn

 Full light evaluation – Uniform Probabilistic – Adaptive lights

Full light evaluation: 

Lights_Full_01-1024x576

Đây là cách mà Vray trước phiên bản 3.0 tính toán ánh sáng. Với cách tính này thì Vray sẽ tính toán tất cả các nguồn sáng có trong khung cảnh.

Với Scene 5 hoặc 10 light thì không vấn đề gì, nhưng với cảnh 100 hoặc 1000 light thì chắc chắn thời gian render là rất lâu.

Uniform Probabilistic: 

Lights_Probabilistic_01-1024x576

Với Probabilistic, Vray sẽ chọn ngẫu nhiên các nguồn sáng (số nguồn sáng được giới hạn bởi con số bên cạnh)

Mặc định là 16 light, còn với ví dụ của chúng ta là 5 light. Nói chung phương pháp này sẽ tính toán nhanh hơn Full light

Nhưng có 1 bất lợi là vẫn còn nhiều noise và cần nhiều sample hơn để tính toán

Ngoài ra 1 số nguồn sáng bị che đi hoặc không góp phần chiếu sáng cho scene vẫn được tính toán

Adaptive Lights: 

Lights_Adaptive_01-1024x576

Phương pháp này dựa trên nền tảng tối ưu nhất của Probabilistic. Nó dựa vào Pass tính toán của Light cache (thường được dùng để tính toán GI)

Kết quả là thay vì chọn ngẫu nhiên 5 light, Vray sẽ pick 5 light có ảnh hưởng lớn nhất đến khung cảnh, điều này giúp Vray tính toán nhanh hơn và sạch hơn

 

Example:

Trong ví dụ dưới đây, với 1 scene có 168 light, chúng ta sẽ so sánh 3 phương pháp Full light evaluation – Uniform Probabilistic – Adaptive lights

Lần lượt thay đổi cao độ của nguồn sáng Low light – Mid light và High light

Low light 

Office_Low_01

Mid light 

Office_Mid_01

High light 

Office_High_01

Mỗi trường hợp được render với cùng mội thông số noise threshold, đây là kết quả

result

Kết quả đã chứng tỏ rằng, Adaptive là 1 lựa chọn cho hiệu suất tốt nhất với thời gian render nhanh nhất

Khi sử dụng Adaptive thời gian render giảm

từ 43’37s xuống còn 10’39s

adaptive 1

từ 53’59s xuống còn 7’51s

adaptive 2

Biên soạn: SumoD

Tham khảo: https://labs.chaosgroup.com

14:40 09/03/2017