Corona render 1.4 cho 3ds max

Corona-1.4-Blog-Banner-1

Corona render vừa cho ra mắt phiên bản 1.4, lần này Corona chủ yếu tập trung vào phần Giảm thời gian render 

Tổng quan:

  • Denoising -1 thông số mới có thể làm giảm thời gian render từ 50-70% (xem chi tiết tại đây)
  • History VFB đã có thêm phần A/B để so sánh các kết quả và render region
  • Adaptive image sampling tự động tập trung xử lý ở những vùng phức tạp và cho kết quả rất nhanh
  • Hỗ trợ các phiên bản 3ds max từ 2011-2017

Những tính năng mới:

Denoising

Các bạn chỉ cần click chuột vào phần Denoising trong phần General settings (Full denosing hoặc Only remove fireflies) và tăng giảm Amount. Hãy xem các so sánh dưới đây:

denoising-off denoising-on

 

2denoising-off 2denoising-on

Adaptive Image Sampling

Trong quá trình render nó sẽ tập trung tính toán ở những vùng phức tạp ví dụ vùng có bóng đổ. Adaptive Image Sampling cho bạn 1 khái niệm mới – Noise limit thay vì Pass limit để đảm bảo cho chất lượng ảnh phù hợp với thời gian render (trong khoảng thời gian ngắn nhất).

2adaptivity-off 2adaptivity-on

 

3adaptivity 3noadaptivity

VFB History và so sánh các kết quả render

VFB-History-1

 

 Render với nhiều Region

Corona-Renderer-Render-Regions2

 

Xử lý hiệu quả các khung cảnh nhiều Light (khoảng 255 light)

13-2216lights 14-2216lights

 

Thêm texture baking

Các bạn có thể sử dụng Option Render to texture để xuất ra texture mình mong muốn

3baking-768x439\

 

Thêm Camera thực tế ảo-Virtual Reality camera

Bật option này trong modifier Coronacameramod, bạn sẽ có 1 bức ảnh kiểu Panorama
Corona-Renderer-Recent-Spaces-VR2-768x768

 

Các đối tượng tích hợp với Nitrous trong viewport (khi xoay hoặc pan sẽ nhanh hơn)

Corona-Renderer-Nitrous-Scatter-13

Corona-Renderer-Nitrous-Scatter-14

Corona scatter nhanh hơn

2scrub

 

Thêm render element Velocity

Corona-Renderer-Velocity-Render-Element

Thêm render element Beauty pass

Cho ra nhiếu bức ảnh với những độ noise khác nhau

Download Corona 1.4 Cracked tại đây

Biên soạn: SumoD

Link tham khảo: https://corona-renderer.com

16:43 30/05/2016