Download Chaos Vantage 2.0

 

 

Chaos Vantage – Render Real time cực nhanh

Chaos Vantage 2.0

Version: 2.0

Chaos Vantage thích hợp với: File .vrscene xuất từ Vray Next hoặc Vray 5 trở lên & Live link từ 3dmax & Sketchup

Cấu hình đòi hỏi: Win 10 – NVIDIA RTX  Driver 530 trở lên  –  AMD RX  6000 trở lên – Ram và VRam 8gb trở lên

Để Download free Chaos Vantage 2.0 vui lòng liên hệ:

0905261400 – Zalo 

Hoặc Inbox fanpage :  3D Sumo Design

Using Cracked softwear is Thief

 

09:18 25/07/2023