Download Chaos Vantage 2.4

 

Chaos Vantage – Render Real time cực nhanh

Chaos Vantage 2.4

Version: 2.4

Chaos Vantage thích hợp với: File .vrscene xuất từ Vray Next hoặc Vray 5 trở lên & Live link từ 3dmax & Sketchup

Cấu hình đòi hỏi: Win 10 (19041 trở lên) – NVIDIA RTX  Driver 530 trở lên  –  AMD RX  6000 trở lên – Ram và VRam 8gb trở lên

Để Download free Chaos Vantage 2.4 vui lòng liên hệ:

0905261400 – Zalo 

Hoặc Inbox fanpage :  3D Sumo Design

Using Cracked softwear is Thief

10:27 26/06/2024