Download Vray 5.2 cho 3ds max 2016-2022

 

 

Vray 5.2 cho 3ds max Update các tính năng cực kỳ mới

1. Initial USD support: Hỗ trợ render file USD của Pixar

2. Vray decal: Tạo vật liệu “dán nhãn” trên bất cứ bề mặt nào của 1 vật thể trong scene

3. Mở rộng Mtl override

4. Cải tiến Chaos Cosmos material

5. Update Chaos Cloud

6. Lights Instancing với Particles

7. Light volumetric contribution: Điều chỉnh cho từng light riêng biệt

8. Mở rộng Vraydirt: Với Ignore Bump & Thin mode

 

Vray 5.2 cho 3ds max 2016-2022

Version: 3ds max 2016-2022

Để Download free Vray 5.2 cho các phiên bản 3ds max 2016-2022 vui lòng liên hệ:

0905261400 – Zalo 

Hoặc Inbox fanpage :  3D Sumo Design

Using Cracked softwear is Thief

 

17:16 04/11/2021