HDRI Sky 122

hdri sky 122

Version: 3ds max / Vray

Nguồn: http://hdri-skies.com/

Size: 4096x2048px – 23.56mb

Time: Sunrise 6h07am

tag: học 3d max , học vray ,học họa viên kiến trúc

14:06 11/04/2016