Hướng dẫn tạo mặt nước như thật với Photoshop

Dưới đây là hình ảnh trước và sau khi sử dụng Photoshop:

Hình gốc

Sau khi Photoshop

Không có gì là khó khăn, nếu ai đã nắm cơ bản về các lệnh của Photoshop CS5. Nào chúng ta bắt đầu nhé

Bước 1: Tạo mặt nước phản chiếu

Các bạn có thể download hình gốc để thực hành tại : http://freestock.ca/france_g86-mont_saintmichel__hdr_p2172.html 

Tăng kích cỡ của hình ảnh theo chiều cao (Height) lên gấp 2: Image>Canvas size (Ctrl+Alt+C)

Copy layer gốc (Ctrl+J) đặt tên là Reflection và Ctrl+T -> Flip vertical để tạo mặt nước phản chiếu và di chuyển xuống dưới

Thêm 1 layer mới nằm dưới cùng – Water và tô cho nó màu xanh của nước (tùy chọn). Link 2 layer Reflection và Water, tạo 1 Mask cho Reflection và dùng Gradient để làm giảm sự phản chiếu của nước khi nhìn gần với Camera.

Kéo giãn và làm mờ mặt nước với Filter>Blur>Motion blur

Angle:90 và Distance: 10

Tiếp tục, chúng ta cần tạo 1 map Displace để làm gợn sóng cho mặt nước

 

Bước 2: Tạo gợn sóng mặt nước với Photoshop

Mở 1 file mới New với kích thước tương đương với ảnh gốc

Filter>Noise>Add noise. Set Amount maximum (400) và Monochromatic

Filter>Blur>Gaussian blur và set Radius:2

Vào Channel, chọn kênh màu đỏ-Red, Filter>Stylize>Emboss. Set Angle:180 Height:1 Amount maximum(500)

Tương tự với kên màu xanh lá-Green, Filter>Stylize>Emboss. Set Angle:90 Height:1 Amount maximum(500)

Quay lại với Tab layer, click chuột phải vào background chọn Layer from Background

Ctrl+T, click chuột phải chọn Perspective và kéo giãn điểm dưới tùy theo phối cảnh mình mong muốn, các bạn có thể kéo vào hình gốc để kéo phối cảnh cho đúng hơn và move về lại và save với đuôi .psd

Đặt tên file là Ripple.psd

Ta được kết quả gợn sóng như sau:

 

Bước 3: Áp đặt gợn sóng cho bề mặt phản chiếu

Chọn vùng muốn xuất hiện hiệu ứng gợn sóng. Filter>Distort>Displace. Set Horizontal scale:30 và Vertical Scale:60 – đây chính là độ biến dạng của mặt nước theo chiều ngang và chiều đứng, chúng ta có thể tăng giảm tùy ý.

Nhớ chọn Stretch to fit và Repeat Edge pixels.

Chọn file Ripple.psd đã lưu

Chúng ta có thể thay đổi để được hình ảnh mong muốn như sau:

 

Bước 4: Các hiệu chỉnh thêm

Tạo 1 layer mới tô màu đen

Gaussian blur 20

Hòa trộn Soft light, Opacity:80

Layer Hue/Saturation

Layer Black&White

Layer gradient

Final

Chúc các bạn thành công!!

Biên soạn: SumoDesign

Tham khảo: http://10steps.sg

 

14:56 05/09/2017