Husk Table

husk-table-by-bb-italia-1024x1024

Model: Husk Table

Version: 3ds max / Vray

Tác giả: B&B Italia

Designed by: Patricia Urquiola

File size: 5Mb

tag: học 3d max , học vray ,học họa viên kiến trúc

04:38 16/03/2016