Những thông số cần lưu ý với Vraymtl 3.5

Vraymtl là 1 loại vật liệu rất linh hoạt, chúng ta có thể tạo được rất nhiều chất liệu

vd: Plastic, kim loại hay thủy tinh chỉ cần thay đổi 1 vài thông số.

Với phiên bản Vray 3.5, ngoài các thông số cơ bản chúng ta đã biết, còn có 1 vài thông số chúng ta cần để ý

OrigoCoffeeShop_cam1

Reflection Depth – Refraction Depth

depth

Reflection Depth – Refraction Depth – Refraction Exit color

exit color

Abbe number

abbe number

BDRF

BRDF

Anisotropy

anisotropy

Options – Glossy fresnel

image2015-1-20 12-26-18

Biên soạn: SumoD

Tham khảo: https://docs.chaosgroup.com

 

09:39 10/03/2017