Resumable Rendering

Resumable_Progressive_01

Resumable rendering là gì?

Resumable Rendering là thông số cho phép chúng ta render lại ngay từ bước dừng render. Trong quá trình render, không tránh khỏi những sự cố đáng tiếc như cúp điện hoặc chúng ta muốn dừng render để làm 1 công việc khác ví dụ đi ngủ chẳng hạn ^^

Với phiên bản Vray 3.5 thì Resumable rendering là 1 tính năng mới. Để sử dụng nó, đơn giản chỉ cần Tick vào Resumable rendering trong Frame buffer Tab, bạn cũng nên set thời gian autosave cho resumable rendering khi render với Progressive

Dialogue_01

Có 2 loại Resumable rendering trong Vray – Bucket & Progressive

Bucket Rendering: Với bucket rendering khi render lại, Vray sẽ lấy bucket cuối cùng sau khi dừng lại để render tiếp tục và Lightcache cũng được tiếp tục mà không cần phải tính toán lại trong file .vrimg

Progressive Rendering: Với trường hợp này, bạn nên set thời gian save file .vrprog  để Vray hiểu bao lâu sẽ save file và resume lại đúng thời điểm đó, tương tự Light cache cũng được tính toán sẵn trong file .vrprog

Một vài điểm cần lưu ý: Vì quá trình Resumable phụ thuộc vào file .vrimg hoặc .vrprog được save trong thư mục mà bạn lưu hình final render, nên dung lượng file rất lớn vì nó chứa đựng rất nhiều thông tin của hình ảnh được render, đặc biệt là file .vrprog. Khi sử dụng render resumable, sẽ có 1 vài bước để Vray chuẩn bị cho render ví dụ load texture, scene prepare hay tính toán lại irradiance map(vì IM ko được save như Light cache)

Ứng dụng trong các trường hợp:

Render bị dừng do các yếu tố bên ngoài: Có nhiều nguyên nhân ví dụ mất điện, vượt ngưỡng RAM hay khi render Cloud mà các máy tính ảo (VMs) bị mất tín hiệu render

VMs_01

Chủ động Stop render: Tất nhiên nếu chúng ta không muốn trắng đêm chờ render thì nay chúng ta có thể chủ động hơn

Biên soạn: SumoD

Tham khảo: https://labs.chaosgroup.com

 

 

 

 

14:31 11/03/2017