Vấn đề Noise trong Corona render

Khi làm quen với render Corona, chắc chắn chúng ta sẽ có những thắc mắc, 1 bức hình render hay bị nhiễu hạt – Noise, vậy Noise sinh ra do đâu? và cách khắc phục Noise như thế nào?

1. Noise sinh ra do ánh sáng gián tiếp và trực tiếp.

Cách đơn giản nhất để nhận biết được điều này, ta add thêm Render element Cessential-Direct và Cessential-indirect và chúng ta sẽ kiểm tra trong bảng VFB của Corona.

Nếu Cessential-Direct có xuất hiện Noise thì ta sẽ có cách khắc phục nó. Vào Render setup/Performance setting/Sampling balance và tăng thông số Light samples multiplier

Nếu Cessential-indirect có xuất hiện Noise, vào Render setup/Performance setting/Sampling balance và tăng thông số GI vs. AA balance

Lưu ý: Tổng số lượng samples(đơn vị mẫu tính toán) phụ thuộc vào 2 thông số Light samples multiplier và GI vs. AA balance.

Nếu Light samples multiplier=1, GI vs. AA balance=16 nghĩa là có 16 samples ánh sáng gián tiếp và 16 samples ánh sáng trực tiếp sẽ được dùng tính toán cho mỗi pixel trong 1 pass render.

Tương tự, nếu Light samples multiplier=2, GI vs. AA balance=16 nghĩa là có 16 samples ánh sáng gián tiếp và 32(16×2) samples ánh sáng trực tiếp sẽ được dùng tính toán cho mỗi pixel trong 1 pass render.

Trong 1 số trường hợp, có thể giảm 1 trong 2 thông số và tăng thông số kia lên hoặc cùng giảm cả 2. Thường thì không cần thiết phải tăng GI vs. AA balance lớn hơn 64 và Light samples multiplier không vượt quá 4.

Hình ảnh ví dụ:

Noise xuất hiện trong render element Cessential-Direct

 

Noise xuất hiện trong render element Cessential-Indirect

 

2. Noise sinh ra do quên setting Denoising

Kể từ khi Corona xuất hiện hỗ trợ Denoise, tất cả chúng ta hầu như ai cũng dùng nó. Nhưng các bạn nên nhớ 1 điều “Denoise làm giảm noise nhưng đồng thời cũng làm mất chi tiết cho bức ảnh”. Vì vậy các bạn nên cân nhắc kỹ khi dùng Denoise, tùy trường hợp.

Khi chọn Full denoising, Corona sẽ tự động làm giảm noise cho các Light select của phần Render elements (chỉ khi được kích hoạt “Apply denoising also to this render element“) nên nhớ kỹ điều này trước khi render final

Và 1 điều nữa cần hết sức lưu ý đó là nhớ bấm STOP trong bảng VFB, đừng dại dột mà click nhầm Cancel nhé ^^

 

2. Noise sinh ra do Rest(unassigned) 

Rest(unassigned) là các nguồn ánh sáng không được tách (Lightselect) hoặc vật liệu tự phát sáng – CoronaLightMtl. Ở đây tôi chỉ xin nói về vật liệu phát sáng, hiện nay ở tất cả các phiên bản của Corona đều chưa có chức năng Denoise cho phần vật liệu phát sáng này, nên các bạn hết sức lưu ý khi sử dụng vật liệu phát sáng trong Corona render.

Thứ nhất: Chỉ tăng Rest trong 1 giới hạn nhất định sao cho chúng ta thấy vừa đủ sáng trong khung hình render

Thứ 2: Trong bảng thông số vật liệu của CoronaLightMtl nên tắt phần Emit light đi. Tại sao? –> Nếu khó quá thì Call me nhé ^^

Cám ơn các bạn đã theo dõi

Biên soạn: SumoDesign

Link tham khảo: https://corona-renderer.com/forum/

 

 

17:23 20/03/2018