VRscans hay Vrscannedmtl là gì ?

VRscans_banner

VRscans là sự kết hợp giữa một hệ thống phần cứng để scan và một Plugin render để tạo ra các loại vật liệu có độ chính xác cao, phải nói là thực tế như thế nào thì render ra y chang như vậy. Vrscans sử dụng BTF(bidirectional texture function) để quét 1 bề mặt vật liệu sẵn có trong thực tế thay vì BRDF(như Phong, Blinn, Ward, GGX) để phản ánh đúng một vật liệu có thực như: bề mặt hiển thị, chi tiết texture, và phản chiếu ánh sáng. Tất cả các dữ liệu này sẽ được lưu vào trong 1 file duy nhất – vật liệu VrScannedMtl và được Vray render 1 cách chân thật nhất mà không cần chỉnh thêm gì nhiều.

Vrscannedmtl là 1 loại map mới của Vray, nó áp dụng thông tin vật liệu của hệ thống VRscans từ file có đuôi là .vrscan để render với Vray.

Làm sao sử dụng vật liệu Vrscannedmtl?

Vrscannedmtl đã được cài đặt sẵn với các phiên bản Vray từ 3.0 trở lên, tuy nhiên để dùng được vật liệu Vrscannedmtl thì chúng ta cần 1 bản quyền riêng cho plugin Vrscans được cung cấp qua USB dongle hoặc tài khoản trực tuyến.

Dưới đây là bảng thông số của vật liệu vrscans

max2016_vray35002_VRayScannedMtl_General

max2016_vray35002_VRayScannedMtl_Appearance

max2016_vray35002_VRayScannedMtl_Advanced

Max2016_VRay34001_VRScans_VRayScannedMtl_Clearcot_v01

Để tìm hiểu kỹ về các thông số của vật liệu Vrscanneedmtl, các bạn xem thêm tại đây https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/VRscans+%7C+VRayScannedMtl

Khi sử dụng vật liệu này, chúng ta cần setting những thông số trong bảng F10 để tối ưu hóa giữa chất lượng và thời gian render

Antialiasing Settings

Cách đơn giản nhất để tối ưu hóa AA là sử dụng Progressive

Sampler type: Progressive
Min Shading Rate:
1
AA filter:
Enabled
AA filter type:
Lanczos
Size:
2.5
Min subdivs:
1
Max subdivs:
200
Noise threshold:
0.01
Max. render time (min):
Set thời gian lâu nhất bạn có thể.

maxAAprogressiveSettings

Global Illumination

Primary Bounce (Primary engine): Brute Force 
Secondary Bounce: (Secondary engine)
Light Cache
Subdivs
: 2000 cho ngoại thất và 4000 cho nội thất
Sample Size
: 0.02
Store Direct Light:
Enabled
Use light cache for glossy rays (Use for glossy rays):
Enabled
Filter type (Filter):
None
Prefilter:
Enabled
Prefilter samples:
10
Depth (Bounces):
10
Use retrace threshold (Use for glossy rays):
Disabled

maxGIsettings

 

Scanned Material Options

Subdivisions: 8
Trace Depth
: 5
Cut off:
0.01
Retrace (Don’t use GI for rays shorter than):
0
Displacement (Edges Displacement):
 chỉ bật khi render cận cảnh chi tiết vật liệu có Bump.
No Prim GI (Don’t use GI for primary rays):
Enabled

maxScannedMtlOptions

VRSCANS LIBRARY

Hơn 400 mẫu vật liệu Vrscans có sẵn Go to library >

Những tính năng chính:

Biên soạn: SumoD

Tham khảo: https://www.chaosgroup.com/vrscans

 

09:47 22/03/2017