Corona render 1.7 có gì mới

Video các tính năng mới của Corona render 1.7

 

 

Corona render 1.7 có gì mới?? 

1. Tốc độ render

Tất nhiên nó phải nhanh hơn phiên bản 1.6 (có thể gấp 6 lần), và chúng ta hãy cùng xem so sánh giữa phiên bản Corona render 1.7 & Corona render 1.6 ở dưới

 

2. Vật liệu Corona có sẵn 

Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng khoảng 300 vật liêu có sẵn của Corona (được cài sẵn trong quá trình cài đặt) với đầy đủ Texture. Cách mở bảng Corona material library xem bên dưới

Chỉ cần nắm kéo thả vào đối tượng hoặc bảng vật liệu là các bạn đã có thể thoải mái sử dụng ^^

 

3. Corona camera

Ở phiên bản 1.7 này, đã xuất hiện Camera riêng cho Corona, không phải vay mượn Camera của Vray nữa ^^

Tự động lấy nét (DOF) đối tượng mình muốn ví dụ chiếc xe trong hình

Các Icon của các loại camera khác nhau như: Cubic, Spherical, Cylindrical

 

4. Những thay đổi về vật liệu trong phiên bản Corona 1.7

SSS – Subsurface Scattering trong Coronamtl

 

Thông số Dispersion trong phần Refract

Corona Bump Converter (chuyển tất cả các map về map bump)

Thay đổi các hình dạng của map Bump với phần Output

 

CoronaUvwRandomizer (Ngẫu nhiên UVW map cho các bề mặt)

5. Những thay đổi VFB

Cân bằng trắng chỉ cần click chuột

Zoom icon

Tooltip giải thích các phần của Stats

 

Download Corona 1.7 

https://hoc3dsumo.edu.vn/corona-render-1-7-full.html
Biên soạn: Sumodesign
Tham khảo: https://corona-renderer.com

13:56 08/11/2017